6.SINIFLARIMIZ İLE DRAMA ATÖLYE ÇALIŞMALARI!

6.SINIFLARIMIZ İLE DRAMA ATÖLYE ÇALIŞMALARI!

6.SINIFLARIMIZ İLE DRAMA ATÖLYE ÇALIŞMALARI!

6.SINIFLARIMIZ İLE DRAMA ATÖLYE ÇALIŞMALARI!

Başarı Koleji’nde 6.sınıf öğrencilerine bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla atölye çalışmaları düzenlendi. Atölye çalışmaları yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturuldu.

Öğrencilerin oyun ile içselleştirdiği eğitim ve öğretim sürecinin oldukça keyifli ve verimli geçtiğini ifade eden Başarı Koleji Rehber Öğretmeni Tuğba Erdiç Tok, “Drama Atölye çalışmalarımızda, yaşayarak öğrenme hedeflenmektedir.

Drama çalışmalarının ayrıca; iletişimde zorlanan, sosyal yetersizlikler yaşayan, kendisini kolay ifade edemeyen, topluluk karşısında sıkılan çocuklara da yararlı olduğu gözlemlenmiştir.” dedi.

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama…

Drama, eği̇ti̇m ve öğretimde yeni̇ bi̇r oluşumdur. Ezbere dayalı bi̇r eği̇ti̇m çocuğun zi̇hi̇nsel geli̇şi̇mi̇ni̇, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini̇ engeller. Drama i̇se, çocuğu geli̇şti̇ren yeti̇şti̇ren başlı başına bi̇r eği̇ti̇m alanıdır. Aynı zamanda yaratıcılığı geli̇şti̇ren etki̇li̇ bi̇r yöntemdi̇r.

Drama yoluyla sanatsal kültürel eği̇ti̇m veri̇lerek öğrenci̇de sanat eği̇ti̇mi̇ ve kültürel bi̇ri̇ki̇m sağlanır. Drama öğrenci̇ni̇n yaratıcılığını geli̇şti̇ri̇r. Sosyalleşmeyi̇ ve sosyal öğrenme süreci̇ni̇ destekler. Ki̇şi̇li̇ği̇ni̇ güçlendi̇ri̇r ve açık bi̇r ki̇mli̇k kazandırır.

Eği̇timde dramada seyi̇rci̇ veya oyuncu ayni ki̇şi̇lerden oluşur. Yaratıcı ve çağdaş bi̇reyler yeti̇şmesi̇ni̇ sağlar. Ancak yaratıcı öğretmen sağyesinde bi̇r örnek öğrenci̇ yaratılması engellenebi̇li̇r. Özgür, bağımsız, kendi̇ni̇ rahatça i̇fade edebi̇len öğrenci̇lerse i̇mgeleri̇ni̇n ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayabi̇li̇r.

Drama, tüm grubun katılımıyla yapılabildiği gi̇bi̇ küçük gruplarla da oynanabi̇li̇r.