İLKOKUL

İLKOKUL

Okul Hakkında

İlk adımı aile ile başlayan okul öncesi ile devam eden öğrenme sürecinin ikinci adımını ilkokul dönemi oluşturmaktadır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak ancak ve ancak bilinçli, birikimli  ve donanımlı bir eğitim öğretimle yetiştirilen bir nesille mümkün olabilir. Milletlerin devamlılığı, geleceğin şekillenmesi, ülkelerin kalkınması, toplumların eğitime verdiği değerle doğrudan ilişkilidir.
Gelişen ve değişen dünyada eğitim; bireylere bilgiler kazandırmanın yanında, kazandırdığı bilgileri kullanma, yaşama aktarma, akıl yürütme ve yeni durumlara uyarlama amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. 


Her insanın bir değer olduğu inancı içinde onların yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi  amaç edindik. Çünkü bireylerin gizli kalmış yeteneklerinin toplum için bir israf olduğu fikrine sahibiz. Esas olan bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre onlara yön verilmesi, sonrasında da üretken bireyler olarak ortaya çıkarılmalarıdır. Üreten toplumun yok olmadığını, ne zaman ki toplumların üretmeyi bıraktığı ve bağımlı hale geldiği söz konusu olmuşsa toplumların yok olduğunu dünya tarihi bize açık biçimde göstermektedir.


Hayat boyu süren bir etkinlik olan eğitimi, gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi karşısında öğrencilerimizin öğrenme kapasitesini güçlendirip geliştirme çabasındayız. “Kullanılamayan bilgi bizim değildir” düsturuyla yola çıkarak ilkokulda öğrencilerimizin gerekli kazanımları elde ederek, öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliliğini kazandırmayı amaçlamaktayız.Devamını Oku

Okuldan Haberler

Hemen Ara WhatsApp Yol Tarifi