MİSYON-VİZYON - Başarı Koleji Manavgat

MİSYON-VİZYON

MİSYON-VİZYON

MİSYON

Başarı Koleji,

yeni  yüzyılın  eğitim  ve  öğretim  alanında kabul  gören  yeni  değerleri  ve  gelişkin uluslararası standartlar doğrultusunda;

• Öğrenmenin severek gerçekleştiği,

• Sağlam kişilik yapılarının önemsendiği ve bilimsel değerler ışığında geliştirildiği,

• Bilimsel düşünme becerisinin temellerinin atıldığı,

• Yerel  ve  ulusal  değerlerin  sahiplenildiği ve  özümsendiği;  bununla  birlikte  ‘ancak barışçıl  ve  evrensel  değerlere  erişince uygarlığın  geliştirilebileceği’  fikrinin benimsendiği,

• En  ileri  eğitim  yöntem  ve  tekniklerinin uygulandığı, İnsan  ve  malzeme  bağlamında  dünya standartlarının  gerçeğe  dönüştürüldüğü ve  bu  standartları  aşmanın  yollarının araştırıldığı eğitim-öğretim kurumu olmayı misyon edinmiştir.

VİZYON

Başarı Koleji,

• Milli  ve  manevi  değerlerine  bağlı, inançlara  saygılı,  demokrasi  bilinci gelişmiş,  toplumunu  seven  bireyler yetiştirmeye,

• Sahip olduğu soyut ve somut tüm varlık ve  olanakları  sürekli  geliştirmeye;  bu olanaklardan, yakın ve uzak çevresindeki tüm  çocuk,  genç  ve  yetişkinlerin yararlanabilmesi için fırsatlar üretmeye,

• Eleştirebilme  yürekliliğiyle  birlikte olumlu  düşünce  ve  hoşgörü  kültürünü de  zenginleştirmeye;  böylelikle  dünya sorunlarına  yaratıcı  yaklaşabilecek  genç çözüm ortaklarının sayısını artırmaya,

• Doğaya  ve  çevreye  saygılı,  kendi potansiyellerini  keşfedebilen,  toplumla ve kendisiyle barışık, öz-disiplini yüksek bireyler yetiştirmeye,

• Eğitimi  hem  kendi  klasikleri  hem  de  en yeni ve en iyi örnekleri ışığında öğrenci- veli-öğretmen  ortaklığıyla  gerçekleşen kolektif  bir  etkinlik  olarak  algılamaya ve  bu  doğrultuda  yeni  yaklaşımlar geliştirmeye,

• Çağdaş  çoklu  zeka,  bireysel  nitelikler ışığında özgün öğrenme, öğrenci merkezli eğitim  yaklaşım  ve  kuramlarını;  bunlarla birlikte  bugünün  kuşaklarının  kültürel niteliklerini  ve  öğrenme  alışkanlıklarını ifade  eden  ‘X,  Y,  Z  kuşakları’  algısını, okulda  uygulanan  öğretim  yöntem  ve tekniklerine somutlaştırarak yansıtmaya,

• Büyük  Önder  Atatürk’ün  çizdiği doğrultuda  bilimin  tüm  olanaklarından daima yararlanmaya ve bilimi ‘hayattaki en gerçek yol gösterici’ olarak görmeye ve sunmaya odaklanmıştır.

Hemen Ara WhatsApp Yol Tarifi