ATATÜRK KÖŞESİ

Atatürk Köşesi

ATATÜRK'ÜN AİLESİ

ATATÜRK'ÜN AİLESİ

Mustafa Kemal ATATÜRK, 1881 (Rumî 1296) yılında Selanik’te Koca Kasım Paşa Mahallesi Muhtar Sokak No:38'de bulunan ve bugün müze olan üç k...

ATATÜRK'ÜN SELANİK'TEKİ ÖĞRENİMİ

ATATÜRK'ÜN SELANİK'TEKİ ÖĞRENİMİ

Mustafa Kemal, annesinin ısrarı sonucu önce Mahalle Mektebine başlamış, kısa bir süre sonra da Şemsi Efendi'nin yeni metotlarla eğitim öğr...

MANASTIR ASKERÎ İDADÎSİ ÖĞRENİMİ VE BURADA KİŞİLİĞİNİ ETKİLEYEN OLAYLAR, İNSANLAR

MANASTIR ASKERÎ İDADÎSİ ÖĞRENİMİ VE BURADA KİŞİLİĞİNİ ETKİLEYEN OLAYLAR, İNSANLAR

Mustafa Kemal, Askerî Rüştiyeyi bitirirken idadî (lise) eğitimine İstanbul’da Kuleli Askerî Lisesinde devam etmek istemiştir. Fakat, vatanse...

HARBİYE ÖĞRENİMİ VE BURADA KİŞİLİĞİNİ ETKİLEYEN OLAYLAR, İNSANLAR

HARBİYE ÖĞRENİMİ VE BURADA KİŞİLİĞİNİ ETKİLEYEN OLAYLAR, İNSANLAR

1898 yılı Aralık ayının ortalarından, 1899 yılının Mart ayı ortalarına kadar Selanik’te tatilini geçiren Mustafa Kemal, İstanbul Pangal...

HARP AKADEMİSİ ÖĞRENİMİ VE BURADA KİŞİLİĞİNİ ETKİLEYEN OLAYLAR, İNSANLAR

HARP AKADEMİSİ ÖĞRENİMİ VE BURADA KİŞİLİĞİNİ ETKİLEYEN OLAYLAR, İNSANLAR

1845 yılında padişah Birinci Abdülmecit’in fermanı ile Harp Okulu Komutanı Emin Paşa, Fuat Paşa ve Şeyhülislam Arif Hikmet Bey’den oluş...

GÜNEY CEPHESİ

GÜNEY CEPHESİ

İtilaf devletleri, kendi çıkarları gereği Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası güneydeki şehirleri işgale başlamışlardır. İstanbul Hük...

ASKERÎ GÖREVLERİ

ASKERÎ GÖREVLERİ

Modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal ATATÜRK gelmektedir.Mustafa Kemal ATATÜRK, yıkılmış ...

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA KADAR OLAN HİZMETLERİ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA KADAR OLAN HİZMETLERİ

Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, ilk olarak stajını yapmak üzere merkezi Şam'da bulunan, 5'inci Orduya atanmıştır. Bu dönemde, ülkenin geneli...

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ HİZMETLERİ

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ HİZMETLERİ

Avusturya-Macaristan veliahtının 28 Haziran 1914'te öldürülüşünü takiben Avusturya-Macaristan Devleti, Sırbistan'a harp ilan etmiştir. Bu d...

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEKİ HİZMETLERİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDEKİ HİZMETLERİ

Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra, İtilaf devletleri anlaşma hükümlerine aykırı olarak Anadolu'nun çeşitli bölgelerini işgal etmeye ba...

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ VE MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAMSUN'A ÇIKMASI

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ VE MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SAMSUN'A ÇIKMASI

Mustafa Kemal Paşa, 9'uncu Ordu Kıtaları Müfettişliği görevi için gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vap...

HAVZA GENELGESİ

HAVZA GENELGESİ

Havza, Rum çetelerinin en çok faaliyet gösterdiği yerlerden birisiydi. Halk, Rum çetelerinin saldırıları karşısında tedirgindi. Mustafa Kem...

AMASYA TAMİMİ

AMASYA TAMİMİ

12 Haziran'da Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, Sivas’ta millî bir kongre toplanması kararını bildiren ve Millî Mücadele’nin gerçek an...

ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ-7 AĞUSTOS 1919)

ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ-7 AĞUSTOS 1919)

Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya’dan başlayan, Sivas’tan Erzurum’a uzanan yolculuğunda Erzincan’dan geçerken padişah tarafından gönderile...

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)

Sivas Kongresi daha önce de belirtildiği gibi Mustafa Kemal’in Amasya Tamimi ile toplantıya çağrılmıştı. Bu kongre, doğu ve batı illeri i...

MİSAKIMİLLÎ

MİSAKIMİLLÎ

Mebusan Meclisinin Toplanması ve Misakımillî Kararlarını AlmasıSon Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul’da toplanmıştır. Must...

TBMM’NİN AÇILIŞI

TBMM’NİN AÇILIŞI

Meclise Giden YolMustafa Kemal Paşa, millî iradenin eseri olacak yeni devletin esaslarının bir kurucu meclis tarafından tespit edilmesini uygun g...

CEPHELER / MUHAREBELER DOĞU CEPHESİ

CEPHELER / MUHAREBELER DOĞU CEPHESİ

30 Ekim 1918’deki Mondros Mütarekesi’nden sonra Türk ordusu, Mütarekenin 11’inci maddesi gereğince Kafkasya ve İran’ı boşaltarak, 1878...

BATI CEPHESİ

BATI CEPHESİ

Birinci İnönü Muharebesi (06 –11 Ocak 1921)“Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir... Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve in...

CUMHURİYET DÖNEMİ

CUMHURİYET DÖNEMİ

CUMHURİYET DÖNEMİMillî Mücadele’nin zaferle neticelenmesinden sonra barış görüşmeleri başlamıştı. Lozan Barış Konferansı, 20 Kasım...

ATATÜRK'ÜN ANLATIMIYLA HAYATI

ATATÜRK'ÜN ANLATIMIYLA HAYATI

(Mustafa Kemal Paşa, 10 Ocak 1922’de Vakit Gazetesi’nde yayımlanan, Vakit Gazetesi Başyazarı Ahmet Emin'e (Yalman) verdiği mülakatında kend...

ATATÜRK'ÜN VEFATI

ATATÜRK'ÜN VEFATI

ATATÜRK'ün VefatıBütün hayatı mücadele içinde geçen ATATÜRK’ün 1937 yılının sonlarına doğru sağlığı bozulmaya başlamıştı. Bu...

ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ESERLER

ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI ESERLER

Takımın Muharebe TalimiCumali OrdugahıBirinci Ta'biye Meselesinin HalliTaktik Tatbikat Gezisi Bölüğün Muharebe EğitimiTaktik Meselenin Ç...

ATATÜRK'ÜN KONUŞMA VE MESAJLARI

ATATÜRK'ÜN KONUŞMA VE MESAJLARI

ATATÜRK'ün Konuşma ve MesajlarıGençliğe HitabeOnuncu Yıl NutkuOrduya MesajıMeclis Açış KonuşmalarıSeçilmiş Söylev ve DemeçleriATATÜR...

ATATÜRK´ÜN YURT GEZİLERİ

ATATÜRK´ÜN YURT GEZİLERİ

29 Ekim 1922-14 Ocak 1923: Ankara.14 Ocak 1923: Batı Anadolu’da bir inceleme seyahati için Ankara’dan hareketi15 Ocak 1923: Eski...